Waarom een woning keuren?

Het doel van de bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige staat van de woning en de hierin aanwezige installaties.
Het rapport geeft een helder beeld wat de te verwachten herstelkosten (indicatief) zijn om de woning in goede bouwkundige staat terug te brengen.
De aankoper/verkoper voldoet met het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring voor een groot deel aan de wettelijke onderzoeksplicht en informatieplicht.

Bouwtechnische keuring.
De bouwtechnische keuring is een momentopname en geeft de situatie van een woning weer ten tijde van de inspectie.
De keuring is visueel, dit houdt in dat er een beoordeling wordt gegeven over datgene wat tijdens de inspectie zichtbaar is.
Er worden geen afwerkingen, huisraad etc. verwijderd om achterliggende bouwdelen te kunnen beoordelen.
De bouwkundige geeft in de rapportage aan of voor een bepaald bouwdeel een specialistisch onderzoek moet worden uitgevoerd. (bijv. een funderingsonderzoek).
Het rapport wordt binnen 1 werkdag per mail (in PDF) aangeleverd.

NHG-keuring.
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelt een aantal bouwkundige eisen voordat zij een garantie afgeeft. Een bouwkundig rapport is daar één van.
Wij leveren een compleet rapport dat is opgesteld volgens de voorschriften van de NHG.
Dit rapport maakt onderscheid in de direct noodzakelijke herstelkosten en de te verwachten herstelkosten op termijn.
Het NHG-rapport wordt binnen twee werkdagen per mail (in PDF) verzonden.

Energie-label woning.
Vanaf 2008 zijn energielabels verplicht bij verkoop of verhuur van een woning.
Vanwege de actuele prijsontwikkelingen op de woningmarkt, bieden wij het energielabel op dit moment niet aan, omdat wij deze dienst niet meer concurrerend kunnen aanbieden.

Endoscopisch vloeronderzoek.
Indien de kruipruimte niet toegankelijk is bestaat de mogelijkheid een endoscopische vloerinspectie uit te voeren.
De vloer kan met behulp van de endoscoop in de directe nabijheid van het aangebrachte boorgat visueel worden beoordeeld.
Op basis van deze inspectie kan een inschatting over de conditie van de vloer worden gemaakt.
Fysieke betreding van de kruipruimte blijft echter altijd de beste methode om een vloer te kunnen beoordelen.